338 Б38
Книга
Бедрадiна, Ганна Костянтинiвна
Теоретико-методологiчнi та практичнi засади оцiнювання якостi послуг туристичних пiдприємств : монографiя / Ганна Костянтинiвна Бедрадiна . - ФОП Бондаренко М. О. , 2020. - 204 с., табл.
608776 Аб.
608777 Корп.3
608778 Корп.3
608779 Корп.3
608780 Корп.6
Аб.1
Корп.3 3
Корп.6 1